Verksamhetsberättelse 2010
 Verksamhetsberättelse 2012
 Verksamhetsberättelse 2014
 Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen
Under året har styrelsen bestått av Jimmy Engelbrekt (ordförande), Glenn Karlsson (kassör), sekr vakant, Jan Stark, Per-Erik Andersson, Kjell Timalm, Inger Hallström, Hjördis Wennerholm, Bernt Lundell. Ersättare är Erik Hallström, Barbro Bjuhr, Jörgen Råsberg och Britt-Marie Timalm.

Verksamheten
Föreningen har haft 60 föreställningar under bioåret 2016 med totalt 2578 besökare, det ger ett snitt på 43 besökare/föreställning.
Jämfört med 2015 en förbättring då snittet låg på 38 besökare/föreställning. Antalet besökare 2016 vs 2015 minskade med 114 personer, men antalet föreställningar var färre 2016, 11 st.

Filmvisningar har skett på söndagar kl 19.00, matinéfilmer kl 15.00, vissa filmer körs även på onsdagar.

De olika arbetsgrupperna är indelade som maskinister, kassörer och vaktmästare.

Maskinister: Jimmy Engelbrekt, P-E Andersson, Jörgen Råsberg, Kjell Timalm, Johan Segerhammar, Patrik Johansson (endast våren).
Kassörer: Glenn Karlsson, Lena Hägg Råsberg, Jan och Barbro Stark, Annica Alfonsson, Britt-Marie Timalm och Roger Ödén.
Vaktmästare: Tommy Franzén, Britt-Marie Andersson, Paola Chiacchiero, Erik & Inger Hallström, Roland & Wivianne Hägg, Bernt Idén.


Medlemmar
Även i år har det visats film för medlemmar, filmen som visades var Florence Foster Jenkins, lika som föregående år så var uppslutningen från medlemmarna inte så bra då det endast kom 10-15 st och tittade.

Antalet medlemmar är fördelade på förening, familj och enskild enl nedan:
Föreningar 4 st, Familj 54 st, Enskild 25 st.

En liten minskning sedan föregående år.Aneby 2017-03-24

Styrelsen


© 2019 Aneby Konserthusförening | Logga in
They said ¡°Our selection of replica watches uk is unparalleled on the web. Handcrafted according to the original replica watches sale models our replicas stand up to the close scrutiny of a jeweler¡¯s inspection. In materials, appearance and weight, even the jeweler will tell you our breitling replica uk are identical to original Rolex watches. We¡¯ve spent countless hours perfecting our craft in ensuring each replica is just like a replica watches sale. Our specialty is the replica Rolex Submariner. The most famous of the replica watches uk ever, we¡¯ve taken special care to ensure our replica Submariner is as solid, as luxurious and as precise as an original. We have a stunning selection of this rolex replica uk to suit your individual style. Whether you¡¯re in the market for a men¡¯s or a lady¡¯s Rolex watch we¡¯ve got what you¡¯re looking for.