Aneby Konserthusförenings styrelse

Ordförande
Leif Ringqvist
leif.ringqvist@anebykonserthus.se
Kassör
Glenn Karlsson
glenn.karlsson@anebykonserthus.se

Sekreterare
Annika Giron
annika.giron@anebykonserthus.se
Ledamot/Biomaskinist
Jimmy Engelbrekt
jimmy.engelbrekt@anebykonserthus.se
Ledamot/Biomaskinist
Per-Erik Andersson
pererik.andersson@anebykonserthus.se
070-671 27 06

Ledamot/Biomaskinist
Kjell Timalm
Ansvarig för filmbokning
kjell.timalm@anebykonserthus.se
0380-451 62

Ledamot
Jessica Wennering
Besöks- och postadress:

Aneby Konserthusförening
Konserthusgatan 15
578 23 Aneby


För karta klicka här (www.eniro.se)

E-postadress: biografen@anebykonserthus.se

© 2021 Aneby Konserthusförening | Logga in