Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen
Under året har styrelsen bestått av:
Leif Ringqvist (ordförande), Glenn Karlsson (kassör), Annika Giron (sekreterare), Jimmy Engelbrekt, Per-Erik Andersson,
Kjell Timalm, Jessica Wennering. Suppleant är Annelie Franzén.
Valberedning: Tommy Franzén
Revisorer: Marianne Gustafsson och Katarina Ljunggren


Verksamheten
Föreningen har haft 33 föreställningar under bioåret 2020 med totalt 716 besökare, det ger ett snitt
på 22 besökare/föreställning. Jämfört med bioåret 2019 en försämring då snittet låg på 36 besökare/föreställning.

Antalet besökare 2020 vs 2019 minskade med 1105 personer, detta på grund av Corona pandemin som gjort att det visats väldigt få filmer
under höstsäsongen även vårsäsongen avslutades tidigare.
Under våren visades film under jan, feb och mars. Hösten från sept till 11 nov, då endast med max 50 pers.
Mest publik lockade Lasse Majas detektivbyrå 149 besökare, tätt följd av Min Pappa Marianne som hade 147 besökare.

Filmvisningar har skett på söndagar kl 19.00, matinéfilmer kl 15.00, vissa filmer körs även på onsdagar.

Några större investeringar har inte gjorts under året.

De olika arbetsgrupperna är indelade som maskinister, kassörer och vaktmästare.

Maskinister:
Jimmy Engelbrekt, P-E Andersson, Jörgen Råsberg, Kjell Timalm, Johan Segerhammar,
Martin Schildt, Annika Giron, Henrik Petersson

Kassörer:
Glenn Karlsson, Lena Hägg Råsberg, Annica Alfonsson, Leif Ringqvist
Britt-Marie Timalm och Roger Ödén.

Vaktmästare:
Tommy Franzén, Britt-Marie Andersson, Jessica Petersson
Henrik Johansson, Bernt Idén, Jessica Wennering, Magnus Boije.


Medlemmar
Även i år var tanken att visa film för medlemmar, detta ställdes in på grund av Corona pandemin.

Antalet medlemmar är fördelade på förening, familj och enskild enl nedan:
Föreningar 2 st, Familj 54 st, Enskild 27 st.
Antalet medlemmar i samma nivå som 2019.


Aneby 2021-02-28

Styrelsen© 2024 Aneby Konserthusförening | Logga in