Besöks- och postadress:
Aneby Konserthusförening
Konserthusgatan 15
578 23 Aneby

För karta klicka här (www.google.se)

E-postadress: biografen@anebykonserthus.se


Från Jönköping på RV 132:
Sväng av första infarten mot Aneby, följ Jönköpingsvägen till järnvägsviadukten och vidare efter denna på Köpmansgatan. Vid torget, sväng höger in på Konserthusgatan och fortsätt rakt fram genom två korsningar och Konserthuset ligger på höger sida.

Från Eksjö/Tranås på RV 32:
Sväng av RV 32 vid Brederstad in på RV 132, tag första infarten mot Aneby vid Q-Star macken. Kör Storgatan in mot centrum och sväng av vänster vid fjärde korsningen in på Skolgatan. Konserthuset ligger på höger sida vid nästa korsning.
© 2024 Aneby Konserthusförening | Logga in