Aneby Konserthusförenings styrelse

Ordförande
Leif Ringqvist
leif.ringqvist@anebykonserthus.se
Kassör
Glenn Karlsson
glenn.karlsson@anebykonserthus.se

Sekreterare
Annika Giron
annika.giron@anebykonserthus.se
Ledamot/Biomaskinist
Henrik Petersson
Ledamot/Biomaskinist
Per-Erik Andersson
pererik.andersson@anebykonserthus.se
070-671 27 06
Ledamot/Biomaskinist
Kjell Timalm
Ansvarig för filmbokning
kjell.timalm@anebykonserthus.se
0380-451 62
Ledamot
Jessica Wennering
Besöks- och postadress:

Aneby Konserthusförening
Besöksadress:
Konserthusgatan 15


För karta klicka här (www.eniro.se)

E-postadress: biografen@anebykonserthus.se

Fakturaadress: faktura@anebykonserthus.se

Postadress:
Aneby Konserthus bio
c/o Glenn Karlsson
Österlånggatan 67
578 32 Aneby


© 2024 Aneby Konserthusförening | Logga in